Skoldatateket

Alla elever har nytta av att arbeta med IT. För vissa elever är det nödvändigt för att klara kunskapskraven.

På Skoldatateket hittar vi tekniska lösningar för att eleverna ska klara kunskapskraven. Här har personalen både specialpedagogisk och teknisk kompetens.

Alla elever på de kommunala grundskolorna har tillgång till

  • dator
  • I-pad
  • talsyntes
  • rättstavningsprogram (svenska och engelska)
  • flera pedagogiska program.

Här kan eleverna också ladda hem och lyssna på inlästa läromedel.

Kontakt