Lyan

Lyan är en förskola för femåringar. Barnen är indelade i tre grupper under delar av dagen.

Vårt arbete utgår från Läroplan för förskolan(Lpfö 18) och vi har som mål att erbjuda en trygg och rolig verksamhet som skapar goda förutsättningar för barnens utveckling, lärande och omsorg.

Verksamhetens olika delar bildar en helhet där vi utgår från

  • Språk och kommunikation
  • Matematik
  • Naturvetenskap och teknik
  • Skapande
  • Sång och musik
  • Rörelse
  • Natur och miljö

Leken får stort utrymme på Lyan. Barn utvecklas och lär sig genom lek och samspel med andra barn. Utevistelsen är viktig för oss. Alla barn är ute minst två gånger per dag oavsett väder. En gång i veckan går vi till Åsundahallen och har rörelse.