• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Likabehandlingsplan

Kinda kommuns skolor och förskolor arbetar med att främja mänskliga rättigheter och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Kontakt