Målsättning

Utveckling och mål

Varje elev har rätt att utvecklas efter sina förutsättningar och behov. För att nå dit följer vi den lokala arbetsplanen, även om det ytterst är de nationella styrdokumenten som leder oss i arbetet, tillsammans med noggranna uppföljningar och utvärderingar. Målet är att alla elever ska nå de nationella målen. Skolan arbetar aktivt för att eleverna ska utveckla ett förhållningssätt som främjar och stödjer deras skoltid.

Vi förtydligar läroplanens och kursplanens mål för föräldrar och elever så att de blir medvetna och kan ta ansvar för sitt lärande. Genom individuella utvecklingsplaner synliggörs elevernas kunskapsutveckling.

Skolan och verksamheten på fritidshemmet ska vara fria från diskriminering och kränkande behandling.

Förutom skolverksamhet erbjuder vi fritidshem för våra elever.