• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Målsättning

Utveckling och mål

Varje elev har rätt att utvecklas efter sina förutsättningar och behov. De nationella styrdokumenten leder oss i arbetet med att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de mål som finns i läroplanen och kursplanerna för grundskolan. Målet är att alla elever ska nå de nationella målen.

Vi förtydligar läroplanens och kursplanens mål för föräldrar och elever så att de blir medvetna och kan ta ansvar för sitt lärande. Genom individuella utvecklingsplaner synliggörs elevernas kunskapsutveckling.

Skolan och verksamheten på fritidshemmet ska vara fria från diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt