• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Likabehandlingsplan

Kinda kommuns skolor och förskolor arbetar med att främja mänskliga rättigheter och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Kontakt