Aktiva elever

Det är känt att fysisk aktivitet har stora hälsoeffekter på hjärta, kärl, diabetes och fetma. Det finns också belägg för att vi inte bara bygger upp kroppens muskler vid fysisk aktivitet utan också hjärnan och hjärncellerna. Med det som bakgrund så kommer vi att jobba för att eleverna får mer rörelse / blir mer aktiva under skoldagen. Som en del av detta arbete så är Värgårdsskolan 4-6 med i trivselledarprogrammet. Trivselledarprogrammet är Nordens största program för aktivitet och inkludering i grundskolan. Det är en metod för att få ökad aktivitet men också ökad trygghet och struktur på rasterna i grundskolan.

Mer rörelse för alla elever

Kinda kommun gör en satsning på att få in mer rörelse hos våra elever på samtliga stadier. Projektet heter ”Ta pulsen på Kinda”. Vi på Värgårdsskolan 4-6 genomför kortare träningspass i klassrummet de dagar eleverna inte har idrott på schemat. Passen är filmade med en instruktör och eleverna följer övningarna på film i klassrummen. Passen genomförs som Tabata-träning vilket innebär 20 sekunders arbete och 10 sekunders vila. Varje pass innehåller 6 övningar.

Forskning visar att träning är bra för att motverka sjukdomar, ökad muskelstyrka och kondition och har en rad effekter på vår hjärna. Så lite som 4 minuters regelbunden träning, som genomförs kontinuerligt, ger en kortsiktig och långsiktig effekt på våra dopaminnivåer som i sin tur ger bättre uppmärksamhet, kreativitet, problemlösningsförmåga samt är stress- och ångestreducerande.