Digitalisering

Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och därför har regeringen beslutat om att göra ändringar i läroplanen för grundskolan.

Ändringarna innebär en satsning på digitala verktyg och medier i undervisningen. Elevernas digitala kompetens ska stärkas genom att får ökad insikt i hur digitaliseringen påverkar oss som individer och samhällets utveckling i stort. Eleverna kommer bland annat jobba mer med källkritik på nätet och med grundläggande förståelse av hur programmering går till.

Vi på Värgårdsskolan 4-6 jobbar kontinuerligt för att kompetensutveckla oss inom området digitalisering för att bli bättre på att använda digitala verktyg och medier i undervisningen och på så sätt främja elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. Antalet digitala verktyg (datorer, kameror och så vidare) har utökats för att det ska bli en naturlig del av undervisningen.