Bröderna Brodéns stipendiefond

Fonden riktar sig till elever på högstadiet, folkbokförda i Kinda kommun, som under sommarlovet vill studera språk utomlands. Stipendiet riktar sig till de elever där utlandsvistelsen omfattar någon form av studier.

Ansökan om stipendiet skall lämnas till rektor på Värgårdsskolan 7-9. Ansökan om bidrag ur fonden skall tillstyrkas av vårdnadshavare.

För den som erhåller fondmedel skall en uppföljning ske, för elever från årskurs 7 och 8 genom muntlig eller skriftlig redovisning för klasskamraterna och för elever från årskurs 9 skriftlig redovisning, som skickas in till rektor på Värgårdsskolan 7-9.

Fondmedlen kommer att delas ut i samband med skolavslutningen. Vilka elever som erhåller stipendium kommer att meddelas innan skolavslutningen.

Det är rektor på Värgårdsskolan 7-9, tillsammans med språklärarna, som rekommenderar vilka elever som skall erhålla stipendium. Det är sedan bildningsnämnden som beslutar om vilka elever som erhåller stipendium.

Skriftlig ansökan lämnas till rektor på Värgårdsskolan 7-9 senast 13 maj 2024. I ansökan anges vilket land och språk som studierna kommer att bedrivas i samt vilken form av studier som kommer att ingå.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt