Föräldrainflytande

Vi vill verka för ett gott samarbete mellan hem och skola. Det sker i olika former, till exempel enskilda kontakter, utvecklingssamtal, klassmöten med mera.

Samråd

Samråd sker en gång per termin. Rektorn träffar då föräldrarepresentanter för varje klass och diskuterar aktuella frågor. Annan personal på skolan deltar då det är lämpligt eller då någon av representanterna önskar det