Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är fyraårig, frivillig och vänder sig till ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Anpassad gymnasieskola, tidigare benämnt gymnasiesärskola, består av nationella program och det individuella programmet. Kinda kommun erbjuder utbildning inom anpassad gymnasieskola genom samverkansavtal med Linköpings kommun samt Region Östergötland. Linköpings kommun erbjuder sju nationella program och det individuella programmet på Anders Ljungstedts gymnasium och Berzeliusskolan. Vretagymnasiet erbjuder ett program inom anpassade gymnasieskolan i Region Östergötlands regi.

Vid speciella omständigheter och undantagsvis kan det individuella programmet erbjudas på Stjärneboskolan i Kisa.

Den anpassade gymnasieskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Den ska också ge en god grund för personlig utveckling och ge eleverna verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Nationella program

De nationella programmen ska förbereda eleverna för ett yrkesliv. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser minst 22 veckor. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) får eleverna konkreta erfarenheter från arbetslivet.

Individuella program

Det individuella programmet i den anpassade gymnasieskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna och som inte bedöms kunna klara ett nationellt program. På ett individuellt program läser eleven ämnesområden istället för ämnen.