Stjärnebo gymnasiesärskola

Kindas gymnasiesärskola finns vid Stjärnebo i Kisa. Huvuduppgiften för skolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper.

Personalen och eleverna hittar tillsammans arbetsformer och uppgifter som är förberedande för livet efter skolan.

Genom att stimulera social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra lära sig att använda sina kunskaper jobbar vi för att eleverna ska utvecklas så lång som möjligt utifrån sina förutsättningar och utbildningens mål.

Vill du veta mer om vem som kan gå i gymnasiesärskola så kan du kontakta rektor
Christina Staf. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt