Klassorkester

Kulturskolan undervisar alla årskurs 3:or i klassorkester i Rimforsa och Horn och i årskurs 4 i Kisa. Här får alla prova att spela ett musikinstrument under en termin. Undervisningen bedrivs i mindre grupper men även i stor orkester där hela klassen spelar tillsammans. Denna undervisningsform ersätter den traditionella musikundervisningen i grundskolan under ett år och har funnits i Kinda sedan 1996. Undervisningen har utvecklats med åren till där vi står idag och är helt gratis. Detta sker i samarbete med grundskolan.

Hur ser en lektion ut?

Under de två första veckorna kommer eleverna att gå runt till fem olika stationer och prova på alla instrument. Sedan är det dags att välja ett 1:a, 2:a och 3:e hands val bland de musikinstrument som erbjuds. Det är inte säkert att eleven får sitt 1:a hands val, vi kan till exempel inte ha 20 stycken klarinetter i samma klass, därav 2:a och 3 :e valen. Det musikinstrument eleven blir tilldelad gäller hela läsåret.

Redan från tredje gången vi ses kommer vi att dela upp oss i mindre instrumentgrupper. Vi kommer även att spela hela klassen tillsammans i det vi kallar klassorkester.

Undervisningen är gratis och sker på grundskolans lektionstid.