Bostadsförsörjningsprogram

Kinda kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för den kommande fyra- till femårsperioden.

Syftet med programmet är att redovisa hur bostadsbyggandet och boendet i kommunens olika delar ska utvecklas.

Kontakt