Vad gör ett centrum attraktivt?

Kisa centrum har flera från varandra skilda stadsrum med olika funktioner, god tillgänglighet för bilisten och många soliga lägen som skulle kunna nyttjas bättre och mer målmedvetet för att skapa attraktiva vistelsemiljöer. Det är parametrar som vägs in i det här arbetet.

Det finns många goda exempel på stadsomvandling i andra städer, till exempel Vimmerby, Finspång och Norrköping. En stad behöver inte vara stor för att erbjuda attraktiv centrummiljö för besökarna. Det är viktigt för Kinda att centrum i huvudorten fortsätter att vara ett centrum i tiden och utvecklas. Hur skulle till exempel Stora torget kunna se ut och utformas? Kan uteplatser i soliga attraktiva lägen skapas? Kan bättre möjlighet för gående och cyklister att vistas på Stora torget öka centrumets attraktivitet? Kan gångförbindelsen mellan resecentrum och Stora torget förbättras?

Inspirationsbild Kisa Centrum 1

Fotograf: Helena Hasselberg, Tengbom arkitekter

Inspirationsbild Kisa Centrum 2

Fotograf: Helena Hasselberg, Tengbom arkitekter

Inspirationsbild Kisa Centrum 3

Fotograf: Helena Hasselberg, Tengbom arkitekter