Elbilar och laddning

Funderar du på att skaffa elbil? Undersökningar visar att majoriteten bilresor görs dagligen, runt 90 procent av en person och är kortare än 10 mil vilket innebär att en elbil är perfekt att använda i vardagen.

Vad är en elbil?

Definitionen av en elbil är att den drivs framåt av elmotorer. Dock kan den ha exempelvis så kallad räckviddsförlängare som drivs av diesel, denna laddar batteriet som i sin tur driver elmotorerna. Det finns också laddhybrider där du kan välja om du vill köra på ren el eller som en hybrid mellan el och diesel eller bensin. En elbil är ett bra alternativ om du vill ha en "andrabil" för att pendla dagligen till jobbet eller göra andra kortare resor.

Hur långt kommer du?

En elbil kan gå mellan 10 till 50 mil beroende på modell, körstil och yttre omständigheter. Vanligast är att de går mellan cirka 10 till 18 mil. Den sträcka som anges av bilhandlare är från tester utförda i laboratorium och visar enbart maxräckvidden under perfekta förhållanden, denna räckvidd når du i princip aldrig upp till vid normal körning.

Ekonomi

Generellt kostar det två kronor för att köra en mil med en elbil (två Kw/mil, elpris=en krona). Dessutom behövs mindre service av en elbil jämfört med en fossil bil eftersom elbilen innehåller mindre rörliga delar som kan slitas, ingen olja som behöver bytas exempelvis. En elbil är idag befriad från fordonsskatt i fem år och du kan dessutom få en supermiljöbilspremie på 40 000 kr vid nyinköp av bilen.

Hur laddar du och hur lång tid tar det?

​Att ladda en elbil tar olika lång tid beroende på vilken typ av elbil det är och hur mycket kraft det finns från en laddstolpe eller vägguttag. Majoriteten av laddningen görs vid hemmet och vid jobbet. Laddningen av en elbil delas upp i tre kategorier:

  • Normalladdning - från ett vanligt vägguttag eller laddbox exempelvis hemma eller på jobbet (schuko-kontakt). Laddtid: 8-11 timmar. Ska du ladda från ett vägguttag så är det viktigt att se till att uttaget är säkrat ordentligt (helst 16A). Att ladda från ett vägguttag ska endast ses som en nödlösning. Ska du ladda hemma bör du skaffa en så kallad laddbox för säker laddning.
  • Semisnabb laddning - görs via en typ 1 eller typ 2 uttag från en laddstolpe på exempelvis en offentlig parkering. Laddtiden är mellan 30 minuter till fyra timmar. Bra om du ska handla och behöver ladda medan du gör det.
  • Snabbladdning - laddstationer vanligast längs motorvägar. Laddtid: 20 minuter till en timme. Dessa behöver du endast använda vid längre resor.

Det finns idag en rad karttjänster och appar där du kan hitta laddstolpar och planera din resa, några av dessa finns som länkar nedan.

Kontakta rådgivningen om du har frågor eller funderingar kring elbilar och laddning av dem.