Jävsnämnden

Kommunfullmäktige utser jävsnämnden som består av tre ledamöter och tre ersättare.

Jävsnämnden fullgör kommunens uppgifter som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter.

Nämnden har inte någon egen förvaltning utan samhällsbyggnadsförvaltningen fungerar som stöd.