Val 2022

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige hålls vart fjärde år i Sverige. Då har du som är röstberättigad möjlighet att påverka vilka politiker som ska representera det svenska folket. Din röst är viktig för att kunna påverka samhället och för att upprätthålla vår demokrati i Sverige.

Även om du inte hittar något parti som du känner att du vill rösta på är din röst viktig. Du kan välja att rösta blankt för att ändå delta i valet och därmed det demokratiska samhället

Kommunens roll

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år.

Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val och folkomröstningar.

I Kinda kommun är valnämnden (politiker) ansvarig lokal myndighet för valet och ett valkansli (tjänstemän) som verkställer valnämndens beslut.

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland är den regionala myndighet som ansvarar för att dela in länet i valkretsar, utfärda nya röstkort, och rapportera in röstresultatet till valmyndigheten. Mer om Länsstyrelsen Östergötlands roll i valet 2022 hittar du via länken nedan