Information kring Corona Covid19

16 mars presenterade regeringen åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Det krispaket som presenterades kan, beroende på hur situationen utvecklas, omfatta över 300 miljarder kronor. Se länk nedan "Regeringen" för mer information kring de samlade ekonomiska åtgärderna i Sverige hittills.

Utöver regeringens krispaket har Riksbanken även beslutat om att låna ut pengar till företag, se nedan under "Riksbanken" för mer information kring detta.