Råd & Stöd i Kinda

Råd & Stöd i Kinda består av två team i samarbete.

Familjeteamet

Familjeteamet är Kinda Kommuns öppenvårdsverksamhet med följande målgrupper

  • Barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer
  • Vuxna med missbruk/beroende och deras anhöriga
  • Våld i nära relationer

Till Familjeteamet kan du vända dig om du har frågor som rör dig eller familjens svårigheter. Ingen fråga är för liten. Det kan exempelvis vara frågor som rör:

  • Du och dina föräldrar bråkar mycket
  • Du upplever svårigheter att räcka till som förälder
  • Familjen behöver stöd med vägledning och gränssättning
  • Familjen behöver hjälp med att sortera och sätta ord på tankar och känslor på det som händer eller har hänt
  • Du är orolig för att su eller en anhörig dricker för mycket

Familjeteamet kan du kontakta via vår serviceingång, dit du själv kan ringa för att få stöd och hjälp. Familjeteamet arbetar även utifrån en biståndsingång där ansökan sker via en socialsekreterare.

Skicka oss gärna dina frågor och tankar till familjeteamets e-postlåda där du får svar på vardagar under kontorstid.

Stödteamet

Stödteamet riktar sig till dig som är över 18 år och har någon form av psykisk ohälsa.

Stödteamet arbetar tillsammans med dig utifrån dina behov med att stödja, motivera och planera till självständighet i vardagen. Vi kan även följa med som följeslagare vid kontakter utanför hemmet.

Insatser från Stödteamet är ett avgiftsfritt bistånd som du kan bli beviljad enligt socialtjänstlagen. Du ansöker hos kommunens biståndsbedömare.

Beroendeteamet

Beroendeteamet arbetar efter socialstyrelsens rekommendationer och använder evidensbaserade metoder. Beroendeteamet kontaktar du när du har en beroendeproblematik som du vill komma tillrätta med. Vi erbjuder bland annat samtal via service, upp till 7 dokumentationsfria samtal.

Beroendeteamet når du via kontaktuppgifterna till Råd och Stöd nedan.

Beroendeteamet kan också jobba på uppdrag från socialtjänsten. Då har socialtjänsten tillsammans med dig gjort en utredning och kunnat se ett behov av insats.

Beroendeteamet jobbar utifrån vilka behov du som individ har. Vårt mål är att varje individ ska uppnå en för, den personen så god livskvalité som möjligt. Tillsammans hittar vi de verktyg och strategier individen behöver för att kunna leva ett självständigt liv utan kriminalitet, droger och beteendeproblematik.

Kontakt