Frågor och svar kring flyktingmottagande och Ukraina

Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna gällande flyktingmottagande och Ukraina.

Den närmaste tiden kommer det på olika vägar flyktingar från Ukraina till Sverige och Kinda. I första hand är Migrationsverket ansvarig och det är viktigt att alla flyktingar anmäler sig där för att få rätt uppehållstillstånd och stöd.

ikon för utfällning av meny

Jag vill hjälpa till!

Vad bra, det är vi tacksamma för och uppskattar verkligen!
I första hand kommer vi vända oss till lokala föreningar för samarbete, så om du inte redan är medlem i exempelvis Röda korset eller annan organisation - passa på nu. Internationella Kvinnoföreningen har fått uppdraget att samordna de frivilliga resurserna och har påbörjat det arbetet. Du kan redan nu anmäla in om du vill göra en frivillig insats eller erbjuda boende via denna länk.

ikon för utfällning av meny

Vad gäller för personer som har flytt från Ukraina till Sverige?

Migrationsverket har i uppdrag att ansvara för vad som gäller för människor på flykt. På deras webbplats finns information för flyktingar som kommer till Sverige. Flyktingar från Ukraina omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, vilket innebär att de kan få arbets- och uppehållstillstånd. De som omfattas av massflyktsdirektivet ska i första hand ansöka om denna typ av uppehållstillstånd. De som också ansöker om asyl får vänta mycket längre på att få sin asylansökan prövad eftersom Migrationsverket prioriterar att snabbt bevilja tillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det är viktigt att vi gemensamt hänvisar individer till rätt instans så att ingen behöver falla mellan stolarna.

Migrationsverkets hemsida - Information med anledning av situationen i Ukraina Länk till annan webbplats.

ikon för utfällning av meny

Vad ska flyktingar göra när de kommer till Sverige?

Registrera sig hos Migrationsverket. Hos Migrationsverket bör de i första hand ansöka om arbets- eller uppehållstillstånd. De behöver visa att de tillhör personkretsen (i princip att de är ukrainska medborgare) och att de har flytt efter 24 februari. Migrationsverket räknar med att tiden mellan registrering och beslut bara tar ett par dagar.

Om det vid registrering hos Migrationsverket är en akut situation rörande mat och boende som inte kan lösas på annat sätt ska den tillgodoses av Migrationsverket.

Beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas personen av LMA (lagen om mottagande av asylsökande), på samma sätt som asylsökande. Det innebär bland att det är Migrationsverket som är ansvariga för ekonomiskt stöd och boende om personen inte kan ordna det på egen hand. Enda gången det kan vara aktuellt att vi från kommunen beviljar ekonomisk ersättning (då enligt LMA och inte enligt SoL) är om det uppstår en akut situation fram till dess att personerna kan registrera sig på Migrationsverket.
ikon för utfällning av meny

Om flyktingar kommer till Sverige då Migrationsverket är stängt, till exempel på en helg, vart kan de vända sig då?

I en nödsituation som inte kan lösas på annat sätt har kommunen det yttersta ansvaret och kan lösa tillfällig boendeplats fram till att Migrationsverket öppnar. Då ska man vända sig till sociala jouren som har öppet kvällar och helger. Det är viktigt att vända sig till Migrationsverket när det öppnar igen.

Sociala jouren Länk till annan webbplats.

ikon för utfällning av meny

Om jag som privatperson tagit emot flyktingar från Ukraina - ska jag registrera dessa personer någonstans?

Information om hur du ska agera som privatperson finns hos Migrationsverket.

Migrationsverket - Situationen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Har du tagit emot flyktingar i ditt hem ser vi gärna att du meddelar oss i kommunen det då det kan vara aktuellt framöver med exempelvis skola för barn eller annat typ av stöd eller insatser. Kontakta oss via kinda@kinda.se eller 0494-190 00.

ikon för utfällning av meny

Om jag som privatperson tagit emot flyktingar från Ukraina - ska jag registrera mig själv någonstans?

Information om hur du ska agera som privatperson finns hos Migrationsverket.

Migrationsverket - Situationen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Har du tagit emot flyktingar i ditt hem ser vi gärna att du meddelar oss i kommunen det då det kan vara aktuellt framöver med exempelvis skola för barn eller annat typ av stöd eller insatser. Kontakta oss via kinda@kinda.se eller 0494-190 00.

ikon för utfällning av meny

Får jag någon ersättning om jag tar emot personer från Ukraina i min bostad?

Nej, det utgår ingen ersättning.

ikon för utfällning av meny

Får barnen gå i skola?

Vuxna har inte rätt till Komvux eller SFI-undervisning. Men barnen har samma rätt till skolgång som andra asylsökande barn. Det innebär att de får gå i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem hos oss. Dessutom även på gymnasiet om utbildningen påbörjas innan de fyller 18 år. Kontakta närmsta skola för mer information eller ansvarig Henrik Johansson henrik.johansson@utb.kinda.se

ikon för utfällning av meny

Vad händer om en flykting behöver sjukvård?

Personerna har samma rätt till sjukvård och läkemedel som andra asylsökande. Hänvisa i första hand till vårdcentral eller 1177.