Informationsträffar

I slutet av 2023 tilldelades Kinda kommun över 31 miljoner i bidrag för fiberubyggnad på landsbygden runt om i Kinda kommun. Bidraget betalas enbart ut till fastigheter som Post- och Telestyrelsen anser är hushåll. Om er fastighet i området inte ansågs vara bidragsberättigad, kommer ni ändå att kunna ansluta er fastighet till det kommunala fibernätet.

Det är hela 16 områden i 12 projekt som ska färdigställas vilket gör detta till ett omfattande projekt och tidplan för respektive område kommer att fastslås längs arbetets gång.

Vi bjuder nu in till informationsträffar i form av öppet hus där det finns möjlighet att få svar på dina frågor. Tillfällena kommer att vara:

16 april mellan klockan 17-19 i Leoparden i Kisa
18 april mellan klockan 17-19 i Matsalen på Horns skola
23 april mellan klockan 17-19 i Godtemplargården i Rimforsa
25 april mellan klockan 17-19 en digital möjlighet via Teams

Du är välkommen att komma när det passar dig, det är ingen formell dragning mellan klockan 17-19 utan öppet hus. Om du kan, för vår planering, vänligen bekräfta din närvaro via formuläret nedan.

Självklart är dessa tillfällen bara en möjlighet och inget obligatoriskt, samtliga områden kommer att byggas och vi kommer inte att prioritera ordningen efter vilka som kommer på informationsmötena.

Jag kommer på följande informationstillfälle
Jag kommer på följande informationstillfälle
Kontakt