Horn skola

Horns skola ligger i södra kommundelen. Skolan är centralt belägen i Horns samhälle.

Skolgården, som gränsar till skog och äng, inbjuder till lek och rörelse. Skolan har också en skolträdgård samt ett område kallat "Ängen" där vi bedriver utomhuspedagogik.

Vi har elever i förskoleklass och åk 1-6. Biträdande rektor samt administration har sina kontor i Horns skola. Rektor för Horns skola är även rektor för Värgårsskolan 4-6. Eleverna i åk 6 åker till Kisa för undervisning i språk, hemkunskap och musik.

Besöksadress: Stångågatan 33 Horn