Vanliga frågor och svar

Kommer alla att få en faktura?

Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

När får jag min faktura?

Vi kör faktureringen i olika omgångar. Fakturorna skickas ut successivt under hösten.

Varför genomför ni den här kontrollen?

Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Hur räknas rätt avgift ut?

Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt skatteverkets register, delas med 12. Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Kinda kommun.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Politikerna i Barn- och utbildningsnämnden i Kinda har beslutat att denna kontroll ska genomföras från och med år 2014, en gång om året. Protokoll BUN 2014-09-10.

Jag kan inte betala min faktura i tid, vart ska jag vända mig?

Kontakta ekonomiavdelningen på telefon 0494-190 10, Afsaneh Eliasi Amaleh.

Fakturan kan inte stämma - vart ska jag vända mig?

Om underlaget inte stämmer kan du bestrida fakturan skriftligen. Du skickar ett e-postmeddelande till: avgiftskontroll@kinda.se eller skickar ett brev till Barn- och utbildningsförvaltningen, Avgiftskontroll, Box 1, 590 40 Kisa. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?

Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för lite avgift?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Om möjlighet inte finns går det att få en avbetalningsplan. Kontakta ekonomiavdelningen på telefon 0494-190 10, Afsaneh Eliasi Amaleh.

Vi har gått isär, vem av oss ska betala fakturan?

Bodde ni tillsammans under 2017 så har båda ansvar för att fakturan betalas.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll oavsett om barnen är gemensamma eller inte).

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
 • Vårdbidrag för funktionshindrat barn (skattepliktig del)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomst