Sommarstängning

Under sommaren minskar behovet av barnomsorg, vilket gör att förvaltningen stänger en eller flera enheter. Under sommaren har oftast en förskola och en fritidshemsavdelning öppet för barn i åldrarna 1-12 år. Vilka veckor och vilken förskola beslutas av förskolechef i respektive område beroende på omsorgsbehov.