• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Mötesplats Kinda

På Kinda lärcentrum samarbetar olika professioner för att ge vägledning i vardagsärenden. Det kan innebära att på hjälp med hur man kontaktar myndigheter. Du kan också delta i grupp för att bland annat träna på att hur du kan använda olika myndigheters digitala tjänster, få hjälp med studier eller delta på språkcafé. Meningen är att ge möjlighet att klara vardagsärenden själv.

På Mötesplats Kinda har du möjlighet att möta personal från:

  • Kinda lärcentrum
  • Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Vi samarbetar även med andra myndigheter, organisationer och verksamheter som till exempel Kinda bibliotek.

Hur bokar du?

Du bokar tid till vägledning i vardagsärenden via Bankhusets reception på torsdagar 13.30-15.00 eller via telefonnummer 0494-192 20.

Öppet: torsdagar kl. 13.30-16.30
Café Örnen är öppet för våra gäster kl. 13.30-16.00

Sommartider Mötesplats Kinda

v. 27 6/7 språkcafé och aktivitetsrapportering kl.13:00-16:00, drop in. 

v. 28-32 sommarstängt, öppnar igen 17/8 kl 13:00-16.30.

v. 32 extrainsatt tillfälle för aktivitetsrapportering måndag 7/8 kl.10-12 i datasalen på Kinda lärcentrum.

Kontakt