Insteget Kinda

Insteget Kinda är en del i ESF-projektet Insteget, ägt av Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Verksamhetens mål är stegförflyttning mot självständighet och egenförsörjning utifrån varje deltagares unika förmågor.

Syftet med Insteget Kinda är att utveckla en strukturerad verksamhet inom arbetsmarknadsinsatser. Denna verksamhet vänder sig till individer med behov av speciellt anpassade insatser. Innehållet består bland annat av fördjupad kartläggning av kompetenser och behov av samordnade insatser, hälsofrämjande aktiviteter, motivations- och förändringsarbete samt vid behov stöd att skapa förutsättningar i vardagen för stegförflyttning.

Insteget Kindas uppdrag är en del av arbetsmarknadsinsatser. Vill du veta mer så se under rubriken Arbetsmarknadsinsatser.