Avgifter

Teater

500 kr/termin

Musik


Fiol åk 2-3

500 kr/termin

Samtliga instrument från årskurs 4 och framåt

700 kr/termin

Biinstrument, i kombination med ett huvudinstrument

500 kr/termin

Klassorkester grundskolan

0 kr/termin

Körsång

500 kr/termin


Kontakt