Piano

Piano är ett vanligt instrument inom många olika musikstilar. Allt från klassiskt till jazz och pop. Piano erbjuds som instrument från årskurs 6.

Kontakt