Tvärflöjt

Tvärflöjt tillhör träblåsinstrumenten och spelar glittrande toner och mycket melodi. Tvärflöjt erbjuds som instrument från årskurs 4.

Kontakt