• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Välkommen till Kinda kommuns hemsida

 • Välkommen till anhöriggrupp hos Råd och stöd

  I oktober startar en anhöriggrupp för dig som är anhörig eller har någon i din närhet med psykisk ohälsa. Du får en möjlighet att träffa andra i liknande situation. Läs mer här om gruppen och hur du anmäler dig!
 • Föreskrifter för avfallshantering

  Kinda kommun har tagit fram ett nytt förslag på föreskrifter för avfallshantering. Dessa innehåller till exempel föreskrifter om hur sortering av avfall ska ske, hämtningsområden samt anläggning, skötsel och underhåll av avfallsutrymmen och behållare. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna. Samrådet pågår 7 september – 6 oktober 2023.
 • Vattentjänstplan 2024-2036

  Vattentjänstplanen innehåller kommunens framtida plan för dricksvattenförsörjning, rening av avloppsvatten och dagvattenhantering. Nu finns det möjlighet för dig att lämna synpunkter på planen. Samrådet pågår 30 augusti – 22 september 2023.
 • Vi förändrar grovsopinsamlingen under hösten

  I höst gör vi förändringar i grovsopsinsamlingen. Det innebär fler bemannande insamlingsställen kommer finnas för grovsopor med möjlighet att sortera fler olika slags avfall.
 • Skilda världar – ny gruppverksamhet för barn!

  En skilsmässa eller separation är en stor förändring för en familj och barnen kan behöva extra stöd. Det kan de få genom höstens gruppverksamhet "Skilda Världar". Gör en intresseanmälan här!
 • Samtalsgrupp "I nöd och lust"

  För dig som lever tillsammans med en partner som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Är du över 65 år och sammanboende med någon som stämmer in på ovanstående beskrivning? Vill du dela erfarenheter med andra?
 • Intresseanmälan för framtida fiberanslutningar!

  Här kan du göra en intresseanmälan för framtida fiberanslutning för de fastigheter som inte är anslutna till kommunens fibernät idag. Syftet är att få en bild av var det finns intresse för anslutning.

  Intresseanmälan för framtida fiberanslutningar

 • Trygghetsskapande åtgärder i hemmet

  Har du eller en närstående behov av stöd och ökad trygghet? Skulle du känna dig trygg med att veta hur din närstående mår? Nu finns det smarta lösningar för dig och din närstående i Visningslägenheten som bidrar med att öka självständighet, trygghet, och minska ofrivillig ensamhet.

  Trygghetsskapande åtgärder i hemmet