Busskort till gymnasieelever

För att ta dig till skolan måste du ansöka om ett busskort, för att få det till skolstart ska ansökan göras senast 14 juli på kommunens hemsida via e-tjänsten nedan. Busskortet gäller från terminsstart i augusti till vårterminens slut – vardagar (även lov, men inte röda dagar) klockan 05:00–19:00. Busskortet är personligt. Elev som är berättigad till busskort får resa med Östgötatrafiken utan busskort under terminens fem första skoldagar. Fem dagar gäller från varje skolas enskilda terminsstart. Läs mer på Östgötatrafikens hemsida via länken nedan. Om du redan har ett busskort som du fått när du gick på högstadiet i Kisa eller från din gymnasieskola så behöver du inte göra en ansökan nedan, då laddas din biljett på ditt kort per automatik.

Läs mer om inackorderingstillägg i menyn till vänster (eller uppe till höger om du läser via mobil). Tänk på att du inte kan ha inackorderingstillägg och busskort samtidigt.

På Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats kan du läsa mer om studiebidrag. Information om inackordering hittar du under rubrikerna till vänster.