Hitta hjälp och stöd

För dig som bor i Kinda kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Individ- och familjeomsorg - Socialtjänsten

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.

Kontaktinformation - Individ- och familjeomsorg

Elevhälsan inom skolan​

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola.

Information - elevhälsan

Sjukvårdsrådgivningen 

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig.

Telefon 1177
Sjukvårdsrådgivningen

Ungdomsmottagningen i Kisa

Du som är mellan 13-25 år är välkommen att kontakta Ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår.

Kontaktinformation - Ungdomsmottagningen

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för dig som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.

UMO.se

Youmo - sajt om hälsa och jämställdhet för unga nyanlända

En sajt på arabiska, somaliska, tigrinska, dari och lätt svenska. Det är Umo, ungdomsmottagningen på nätet, som, i nära samarbete med unga och flera yrkesgrupper som möter unga, tagit fram Youmo.

Youmo.se

Barn och ungdomspsykiatri (BUP)

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

Kontaktinformation - BUP

Länsenheten för Ätstörningar

På webbplatsen ätstörning.se finns information kring ätstörning. Där hittar du också länkar för kontakt med verksamheter inom Östergötlands län.

Ätstörning.se

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS kan alla under 18 år ringa, skicka e-post eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.

Telefon: 116 111
BRIS

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

Jourhavande kompis

Barn- och ungdomslinjen på "IVO"

Inspektionen för vård och omsorg, IVO är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till Ivos Barn- och ungdomslinje för att:

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med oss.

Barn- och ungdomslinjen

HBTQ-jourernas riksförbund

RFSL har bedrivit en brottsofferjour sedan 1998. Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer.

www.hbtq-jouren.se

Öppettider

Kontakt