Fritidsgård

Fritidsgården är en mötesplats för Kindas unga årskurs 7 - 1 på gymnasiet (max 17år).

Till fritidsgården kan du komma för att träffa kompisar, fika, spela spel, biljard, pingis, skapa, chilla, prata med oss fritidsledare eller delta i någon av våra temagrupper.
Aktiviteter på kvällar och lov kan vara olika temakvällar, tävlingar/ turneringar, resor, läger, hajker m.m.
Vi ser gärna att du kommer till oss med dina egna idéer och tar initiativ till aktiviteter.

Följ oss gärna på Instagram för att se vad som är på gång just nu. Se länk nedan.

Fritidsgården ska erbjuda en arena för trygg, meningsfull, rolig och utvecklande fritid, som främjar fysisk och psykisk hälsa. Den ska bygga på frivilligt deltagande och utgå från ett salutogent förhållningssätt med tillit till andra människors förmågor. De unga ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande för att kunna påverka sin egen fritidsverksamhet.Fritidsgården ska samverka med andra för att kunna erbjuda och/eller visa på bra stöd och meningsfulla fritidsaktiviteter för de unga i kommunen.
Fritidsgårdens lokaler är placerade vid kommunens högstadieskola vilket ger goda möjligheter att bygga relationer med de unga och att samverka med skola och elevhälsa.

Fritidsgården ingår i samverkansorganisationen KC-Östergötland (kunskapscentrum för fritidsledarskap). Se länk nedan.

Öppettider

Kontakt