Dödsfall och begravning

När du mister en närstående ställs du ofta inför sorg och saknad. Ett dödsfall medför också praktiska frågor om begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

Begravningshjälp

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till en enkel begravning och gravsten kan du ansöka om ett bidrag till en del av kostnaden. Då krävs att du först gjort en dödsboanmälan. Se mer information under rubrik dödsboanmälan.

Kommunens ansvar vid dödsfall

När den som avlidit saknar anhöriga eller andra närstående är det kommunen som ansvarar för att 

  • Beställa begravning
  • Förvalta dödsboet
  • Besluta om dödsboanmälan
  • Lämna ekonomiskt stöd till begravningskostnaden