Tobak

Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem. Rökning ökar till exempel risken för lungcancer, hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL. I Sverige är det förbjudet att röka på förskolor, skolor, sjukhus, restauranger och i andra lokaler som är öppna för allmänheten.

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka. Den begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen.

Följande områden ska vara rökfria:

  • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet
  • Lokaler för hälso- och sjukvård
  • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  • Kollektivtrafik
  • Inomhus på restauranger och andra serveringstillfällen
  • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus
  • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum eller expeditioner
  • Ett visst antal rum på hotell

Det är den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Lag om tobak och liknande produkter

Den 1 juli 2019 börjar nya tobakslagen gälla. I och med den blir det även förbjudet med rökning på exempelvis uteserveringar och vid entréer till butiker och liknande.

Mer information om rökfria miljöer finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Störs du av någon annans rökning?

Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till miljöavdelningen.

Kontakt