Fonder

Avkastningen från vård- och omsorgsnämndens fonder ska användas för utdelning till behövande och andra med problem med ekonomi, hälsa med mera. Detta gäller vuxna, ej gymnasie- eller universitetsstuderande, som är skrivna i Kinda. Beroende på vilken församling du tillhör finns det olika krav.

Fonderna annonseras på Kinda Kommuns hemsida i början av november där du hittar information om var ansökan kan hämtas, lämnas och när denna ska vara inlämnad. Ansökningsblankett kommer även att finnas på Kinda Kommuns nyhetssida på hemsida under ansökningstiden. 


Öppettider

Kontakt