• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Miljöbilen

Alla hushåll kan lämna sitt farliga avfall kostnadsfritt till miljöbilen. Det som lämnas till miljöbilen omhändertas på rätt sätt, så det inte skadar vår natur eller miljö.

Nästa miljöbilsrunda sker hösten 2024.

Kontakt