Miljöbilen

Alla hushåll kan lämna sitt farliga avfall kostnadsfritt till miljöbilen. Det som lämnas till miljöbilen omhändertas på rätt sätt, så det inte skadar vår natur eller miljö.

OBS! Oljefat kan inte tas emot av miljöbilen.

Miljöbilen kommer 16/10 följande tider

Svalsjö kl. 09.00-09.20

Tidersrum kl. 09.45-10.00

Verveln kl. 10.20-10.40

Ydrefors kl. 11.10-11.30

Vadstugan kl. 12.10-12.30

Horn kl. 13.00-13.30

Hycklinge kl. 13.45-14.00

Björkfors kl. 14.30-14.50

Valla kl. 15.30-15.50

Opphem kl. 16.15-16.30

Kontakt