Skolavslutningar i Kinda 2024-06-13

Snart är det skolavslutning gör grundskolorna i Kinda. Nedan redovisas tider och aktiviteter för respektive skola.

Rimforsa skola f-6

8.00- ca12.30 Skoldag för alla elever på skolan.

11:30-12:00 Gemensam avslutning på skolgården. Familjemedlemmar hälsas välkomna att vara med.

12.50 Skolskjuts går från skolan för de som åker hem på det sättet. Elever som ska stanna på fritids gör det och hämtas av vårdnadshavare som vanligt på eftermiddagen.

I händelse av mycket dåligt väder flyttas skolavslutningen in i respektive klassrum och då kan vi tyvärr inte bjuda in några familjemedlemmar. Vi hoppas såklart att solen skiner så att vi slipper ta till denna plan B.

Bäckskolan f-3

8.30-13.20 Skoldag för alla elever på skolan. Lunch serveras enligt ordinarie tider.

12.30 Gemensam avslutning på skolgården. Vårdnadshavare hälsas välkomna att vara med. I händelse av för dåligt väder sker avslutningen inomhus utan vårdnadshavare.

13.40 Skolskjuts går hem från skolan.

Horns skola f-6

8.00 Samling i respektive klass

10.45 Avmarsch från skolan med orkester

11.30 Skolavslutning på skolgården

ca 12.00 Skoldagen slutar

Eleverna får förtäring under dagen.

Skolskjuts enligt ordinarie tider

Värgårdsskolan 4-6 samt anpassad grundskola

8:30 Samling och aktiviteter i klassrummen

10:20 Lunch serveras klassvis

11.00  Förflyttning till skolavslutningsplatsen

11.10 Avslutning vid hembygdsgården

12:10 Skolskjutsen går hem från skolan

Vi hälsar vårdnadshavare och familj välkomna att delta på avslutningen. Marschen kommer att ske från parkeringen och in på Hembygdsgården anhöriga hänvisas därmed in på området för att ta del av skolans marsch. Efter programmet i hembygdsgården är skoldagen slut.

(I händelse av regn sker avslutningen i idrottshallen, det innebär begränsade möjligheter för vårdnadshavare att delta. Enbart åk 6 vårdnadshavare erbjudas att delta i mån av plats).

Värgårdsskolan 7-9

Åk 7

8.30 Samling i hemklassrum

9.00 Skolavslutning på Hembygdsgården

Vårdnadshavare är välkomna till Hembygdsgården i mån av plats. Parkering sker vid Folkets hus eller IP. Vid regn flyttas avslutningen inomhus och då kan vårdnadshavare tyvärr inte delta.

10.00-10.45 Aktiviteter på skolan

10.45 Lunch

11.30-12.00 Samling i hemklassrum

12.10 Skolskjuts går från skolan för de elever som åker Nilsbuss. För elever som åker linjebuss gäller avgångar enligt Östgötatrafikens tidtabell.

Åk 8

8.30 Samling i hemklassrum

9.00 Skolavslutning på Hembygdsgården

Vårdnadshavare är välkomna till Hembygdsgården i mån av plats. Parkering sker vid Folkets hus eller IP. Vid regn flyttas avslutningen inomhus och då kan vårdnadshavare tyvärr inte delta.

10.00-11.00 Aktiviteter på skolan

11.00 Lunch

11.45-12.00 Samling i hemklassrum

12.10 Skolskjuts går från skolan för de elever som åker Nilsbuss. För elever som åker linjebuss gäller avgångar enligt Östgötatrafikens tidtabell.

Åk 9

9:00-11:30 Avslutningsaktiviteter i klasserna inklusive fotografering.

11.30 Lunch i matsalen

13:00 Avmarsch från Värgårdsskolan med musik genom Kisa för avslutning i Kisa kyrka.

ca 13.15 Avslutning i kyrkan börjar.