Bygga nytt, ändra eller riva

När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov eller göra en anmälan hos kommunens plan- och byggavdelning.

Vid vissa andra ändringar och ombyggnader måste du också söka bygglov eller göra en anmälan. Det finns också åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan.

Ibland behöver du ansöka om rivningslov eller marklov, till exempel när du ska riva en byggnad.

Det är byggkontoret som har handlägger dessa frågor i Kinda kommun. Verksamheten styrs av lagstiftningen; I första hand plan- och bygglagen och miljöbalken. Kontakta gärna oss på byggavdelningen om du har frågor. Vi hjälper dig med tips och idéer om hur du ska utforma din ansökan/anmälan.

Kontakt