Textilinsamling

I samarbete med Textil recycling finns det möjlighet att lämna textilier till återvinning vid våra återvinningsstationer.

Det går bra att lämna både hela saker för återbruk men även trasiga kläder som då går till återvinning av materialet. Det går självklart fortfarande också bra att lämna hela och rena saker till de välgörenhetsorganisationer som har behållare på återvinningsstationerna.

Möjligheten att lämna textilier till återvinning är ytterligare ett steg i kommunens hållbarhetsarbete.

Hållbar utveckling helt enkelt!

Kontakt