Pool

Det krävs oftast inte bygglov eller marklov för att bygga en pool på tomten. Bygglov kan däremot krävas om du tänker omge poolen med tak eller plank.

Om del av poolen blir högre än 0,5 meter från marken krävs dock bygglov för den delen. Om marken schaktas eller fylls så att det ändrar tomtens höjdläge avsevärt krävs oftast marklov.

Tänk på att berätta för dina grannar om poolbygget, så att de är införstådda med dina planer.

Ansökan om bygglov skickas till Kinda kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se

Kontakt