Pågående översiktsplanarbete

Den nya kommunövergripande översiktsplanen är nu ute på samråd! Det betyder att den som vill har möjlighet att tycka till om förslaget. Översiktsplanen tar sikte på nya mål för hur kommunens bebyggelse, platser och infrastruktur ska utvecklas framåt.

Fram till och med söndagen den 26 februari har den som vill möjlighet att tycka till om översiktsplanen.

Digital översiktsplan - vad innebär det?

Den nya översiktsplanen är gjord för att läsas digitalt via länken ovan. En digital översiktsplan ger förutsättningar för en mer interaktiv läsning av översiktsplanens innehåll. För bästa läsning rekommenderas att läsa översiktsplanen via en dator eller surfplatta.

För den som hellre vill läsa översiktsplanen med tillhörande kartbilagor i en textversion så finns handlingarna längre ned på denna sidan. Där finns också möjlighet att ladda ner och skriva ut översiktsplanen för den som vill.

Hur tycker jag till om översiktsplanen?

För att dela med dig om dina åsikter kring översiktsplanen kan du antingen skicka ett
e-postmeddelande till sbn@kinda.se, skicka ett fysiskt brev till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller fylla i formuläret längre ner på denna sida.

Vem får tycka till om översiktsplanen?

Den som vill får tycka till om översiktsplanen, det inkluderar alla från invånare och fastighetsägare till företag och organisationer. Den som har en åsikt om översiktsplanen får helt enkelt tycka till.

Vill du delta under ett samrådsmöte?

Fyra samrådsmöten kommer att hållas i samband med översiktsplanen, tid och plats för mötena är följande:

För att delta under något av mötena krävs föranmälan, klicka på respektive möte ovan för att komma till föranmälan. Under samrådsmötena kommer gruppdiskussioner att hållas tillsammans med samtalsledare från kommunen. Kommunen behöver därför veta hur många deltagare som kommer för att säkerställa att tillräckligt många tjänstepersoner finns närvarande under mötet. För att kunna delta fysiskt är det först till kvarn som gäller då lokalerna endast kan ta emot ett visst antal personer.

Vad händer sen?

Efter den 26 februari kommer kommunen påbörja arbetet med att sammanställa vad de som tyckt till om översiktsplanen haft för synpunkter. Sedan påbörjas arbetet med att revidera översiktsplanen utifrån synpunkterna. När förslaget reviderats kommer det ställas ut på granskningsutställning och möjlighet att tycka till igen kommer att finnas.

Formulär för att tycka till om översiktsplanen!