Pågående översiktsplanarbete

Samrådstiden för den nya kommunövergripande översiktsplanen är nu avslutad, det går därmed inte längre att skicka in synpunkter. Översiktsplanen tar sikte på nya mål för hur kommunens bebyggelse, platser och infrastruktur ska utvecklas framåt.

Översiktsplanen var ute på samråd mellan 15 december och 26 februari. Under samrådstiden hölls fyra samrådsmöten:
24/1 - Folkets hus/Leoparden i Kisa, kl. 18
25/1 - Rimforsa skolas matsal, kl. 18
1/2 - Höganlid i Hycklinge, kl. 18
2/2 - Digitalt möte över Zoom, kl. 18

Vad händer nu?

Kommunen påbörjar nu arbetet med att sammanställa vad de som tyckt till om översiktsplanen har haft för synpunkter. Sedan påbörjas arbetet med att revidera översiktsplanen utifrån synpunkterna. När förslaget reviderats kommer det ställas ut på granskningsutställning och möjlighet att tycka till igen kommer att finnas.

Digital översiktsplan - vad innebär det?

Den nya översiktsplanen är gjord för att läsas digitalt via länken ovan. En digital översiktsplan ger förutsättningar för en mer interaktiv läsning av översiktsplanens innehåll. För bästa läsning rekommenderas att läsa översiktsplanen via en dator eller surfplatta.

För den som hellre vill läsa översiktsplanen med tillhörande kartbilagor i en textversion så finns handlingarna längre ned på denna sidan. Där finns också möjlighet att ladda ner och skriva ut översiktsplanen för den som vill.