Fåglar

När fåglar blir för många och bygger bo i bostadsområdena kan störningarna bli så stora att vi måste göra något åt dem. Särskilt måsar, kajor och skator kan upplevas som störande under häckningsperioden, mars-juni. Som fastighetsägare har du enligt miljöbalken ett ansvar för att förebygga dessa problem.

Tips

Vid fågelproblem är det effektivast att försvåra häckningen för dem. Som fastighetsägare kan du blockera eller ta bort vanliga sittplatser som fåglarna använder, sätta upp nät eller utspända trådar, glesa ur grenar på höga träd eller täcka skorstensöppningen med nät tidigt på våren innan fåglarna börjar häcka. Tänk även på att vårdslös matning av fåglar gör att flockar av duvor, kråk- och måsfåglar samlas i närheten av fågelmatplatsen. Även råttor och möss kan lockas till platsen.

Mata fåglarna utanför bostadsområdet och endast under vintermånaderna

Om du bor i ett bostadsområde eller annat tätbebyggt område och vill hjälpa småfåglarna med att få mat så kan du gå utanför området till något strövområde och sätta upp en matningsplats. Småfåglarna lär sig snabbt var de hittar mat. Matningen av fåglar bör begränsas till vintermånaderna, eftersom vissa fåglar stannar över vintern och kan vara beroende av extra föda. Under sommarhalvåret är inte matning nödvändig och den leder bara till att fåglarna löper större risk att smittas av sjukdomar. Tänk på att fåglar sprider smitta och inte bör matas i närheten av där barn leker. 

Bostadsbolagen/bostadsrättsföreningar kan i sina ordningsregler bestämma att det är förbjudet att mata fåglar inom bostadsområdet.

Några tips på hur du själv kan hålla kajorna borta

Det krävs ett alternativ till skyddsjakt då detta inte är en hållbar åtgärd. Kommunen bedriver inte skyddsjakt på kajor i dagsläget. Nedan nämns sju olika åtgärder som privatpersoner kan använda sig av för att skrämma bort kajor.

  • Förhindra häckning. Kajan utnyttjar ofta existerande hålor, till exempel hackspetthål, ihåliga träd med även ihåligheter i byggnader eller i skorstenar som bon. Finns det möjligheter så häckar kajor gärna tillsammans i stora kolonier. Kajorna tränger sig ofta in i trånga utrymmen mellan vägg och tak på fastigheter. Detta kan enkelt förhindras genom att man täpper till alla håligheter som de kan ta i besittning. Hönsnät brukar fungera bra att täta med.
  • Ögonatrapper går att göra själv. En cirkelrundplatta med en diameter på ca 1 decimeter målas som ett öga. Plattan målas på bägge sidor med en svart pupill och en gul/orange iris. De hängs upp i buskar, träd, verandor etc. och hängs två och två för att på så sätt efterlikna ett rovdjur.
  • Skrämselballonger. Färgglada ballonger med påmålade ögon, ska efterlikna rovfåglar.
  • Reflekterande remsor och blåa band. Det sägs att skator skyr blå färg, så det sägs att blåa band kan skrämma bort skatorna. Reflekterande remsor ska ha samma effekt plus att de ger i från sig ett ljud i vinden.
  • Rovfågelsiluetter. Skär ut en svart siluett av en sparv eller duvhök i deras naturliga storlek. Placera en balansvikt mitt på så att fågeln håller sig upprätt när den hänger i träd, buskar verandor etc.
  • Uvbulvaner. Finns att köpa i många jaktbutiker och fiskebutiker, dessa kan placeras på huset.
  • Elektronisk fågelskrämma. Kajans egna dödsläte spelas upp var tjugonde minut i ca 2 veckor, inte nattetid.