Valnämnden

Valnämnden utför de uppgifter som finns i vallagen och annan lagstiftning. Nämnden utför även uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

Valnämnden är kommunens lokala valmyndighet och ansvarar för folkomröstningar och val till:

  • Riksdagen,
  • Kommunfullmäktige
  • Region Östergötland
  • Europaparlamentet