Rimforsa skola

Rimforsa skola förväntas vara färdig till höstterminen 2026. Delar av skolan kommer att tas i bruk tidigare då entreprenaden sker i etapper. Hela entreprenaden omfattar rivning, om- och nybyggnad. Syftet med ombyggnationen är att få en hållbar skola med fokus på pedagogik och utveckling.

Första steget i projektet är att utforma och planera entreprenaden.

Projektgruppen har varit på studiebesök på två skolor för att få inspiration till den nya skolan. Ta gärna del av bildspelet nedan.

 

Kontakt