Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall går att lämna på tre ställen i kommunen:

Kisa

Mottagningsplatsen är belägen inom Ödängs industriområde. Infart sker från Åtvidabergsvägen via vägen till Yxsmedshult.
Öppet dagligen.

Rimforsa

Mottagningsplatsen är belägen omedelbart före Rimforsa reningsverk.
Öppet dagligen mellan kl. 07.00-20.00.

Horn

Mottagningsplatsen är belägen i anslutning till gångtunnel vid Ådala.
Öppet dagligen.

Vid avlämning ska trädgårdsavfallet sorteras i två grupper:

  • Komposterbart (löv, gräsklipp, mossa, frukt)
  • Övrigt trädgårdsavfall (ris, grenar, stammar)

Kontakt