Receptfria läkemedel

Läkemedelsverket har beslutat att vissa läkemedel ska få säljas i enlighet med den nya lagstiftningen. Det innebär att av de nuvarande totalt ca 900 receptfria läkemedlen får 540 säljas i till exempel livsmedelsbutiker och på bensinstationer.

Kommunen har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket följs och läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Läs mer på läkemedelsverkets webbplats.

Kontakt