Allmän handling

Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är allmänna och de flesta av dem är offentliga. Det kan till exempel vara skrivelser, brev och e-post, utredningar, beslutsunderlag och protokoll.

Vem som helst får ta del av handlingar som är offentliga. Många offentliga handlingar publiceras på vår webbplats för att du enkelt ska kunna del av dem. Du hittar bland annat kallelser och protokoll, styrdokument (till exempel mål och uppdrag, riktlinjer, policy), information om kommunens ekonomi och kvalitetsarbete, blanketter.

Hur hittar vi det du söker?

Kommunen har speciella register och diarium för att hålla reda på och snabbt hitta alla handlingar.

Det viktigaste sparas i kommunhusets centralarkiv. Där finns kommunala protokoll och skrivelser, ända från slutet av 1800-talet.

Hittar du inte det du söker?

Om du inte hittar den handling du söker på vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Oftast e-postar vi då en scannad kopia till dig.

Om du besöker oss kan du få läsa handlingen på plats. Då kan du också få en kopia av handlingen. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för till exempel papper och toner. Du betalar inget för arbetet med att ta fram handlingen och att kopiera den.

Sekretessbelagd information

Om en handling innehåller sekretessbelagd information får den inte lämnas ut. I så fall  stryker vid de delar som är hemliga innan handlingen lämnas ut. Det är oftast handlingar med känsliga uppgifter om enskilda personer som sekretessbeläggs.

Kontakt