• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Brandskydd, sotning

Räddningstjänsten får cirka 10 000 larm om brand i byggnader varje år. Det omkommer cirka 120 personer per år i bränder i Sverige. Du kan inte helt skydda dig från en brand, men du kan begränsa skadorna.

Alla byggnader ska ha ett byggnadstekniskt brandskydd, men hur höga kraven är beror på typ av byggnad och verksamhet.

Det är bra att känna till Boverkets regler för brandskydd, oavsett om du äger ett hus, hyr en lägenhet, förvaltar en byggnad, handlägger byggärenden på en kommun eller har någon annan roll i byggprocessen. Boverkets regler om brandskydd är inte retroaktiva, så du behöver inte ändra din byggnad om reglerna ändras. Men vissa andra regler kan du behöva anpassa dig till retroaktivt. Du har också en skyldighet att underhålla byggnaden så att brandskyddet inte blir sämre bara för att byggnaden blir äldre.

Kontakt