Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland är en regional verksamhet med ekonomiskt stöd från Region Östergötland. Kulturarv Östergötland har administrativt sin hemvist på Östergötlands museum och är där integrerat med övrig verksamhet.

Arbetet sker i en bred ABM-samverkan med en mängd institutioner, projekt och föreningar. Till verksamheten finns en ledningsgrupp och en referensgrupp knuten. Syftet med verksamheten är att på ett spännande och modernt sätt tillgängliggöra vår östgötska historia.

Kontakt